Een debiteurenbeheer- en/of incassobureau inschakelen in 2020

In oktober 2019 kwam uit een onderzoek van Atradius1, in samenwerking met 2.770 West-Europese bedrijven, naar voren dat 60,4% van de B2B-verkopen op krediet wordt afgesloten. Van dat totaal werd gemiddeld 28,9% aangemerkt als achterstallige facturen.

In 2019 werd een sterke stijging van 69% aan oninbare vorderingen geregistreerd (van 1,3% naar 2,2%). Door de onzekerheid als gevolg van de verkiezingen in de VS en de handelsoorlog met China werd voor dit jaar, 2020, opnieuw een groei in het aantal faillissementen verwacht1. Daar komt bij dat de Covid-19-situatie en de crisis die dit met zich meebrengt nu al enige gevolgen heeft voor achterstallige vorderingen. Sidetrade heeft een software ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie waarmee we de effecten van Covid-19 op onbetaalde facturen kunnen zien. Deze software analyseert momenteel zes landen: Frankrijk, UK, Spanje, Italië, België en Nederland. In deze landen is een sterke stijging van 22,8% te zien in het gemiddelde percentage onbetaalde facturen (10+ dagen na de vervaldatum) vanaf het begin van de pandemie (resultaten vanaf 11 juli 2020). Als we rekening houden met de stijging in deze zes landen en concluderen dat de stijging in de rest van de West-Europese landen vergelijkbaar zal zijn, kan dit worden vertaald naar ongeveer 35,48% van de verkoop op krediet die resulteert in achterstallige facturen. Het is nog niet mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van het effect van Covid-19 op oninbare vorderingen, maar dit effect zal ongetwijfeld groter zijn dan de voorspellingen, bijvoorbeeld door de toename van bedrijven die failliet gaan of de stijging van de werkloosheid. Om dit allemaal in perspectief te plaatsen: als de uitstaande vorderingen van een onderneming 100.000 euro bedragen, kan dit mogelijk leiden tot 35.480 euro aan vervallen facturen.

De verzoeken van onze klanten om hen te helpen bij het innen van achterstallige facturen nemen sterk toe. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het nu een belangrijk moment is om de huidige en toekomstige kasstromen verder te versterken door een beroep te doen op een creditmanagement- en/of een incassobureau en tegelijkertijd goede relaties met uw klanten te onderhouden. Maar de vraag blijft: waarom en wanneer zou het verstandig zijn voor een bedrijf om gebruik te maken van één of beide diensten? Hieronder vindt u een antwoord op deze vragen gebaseerd op onze ervaring.

Waarom zou u een debiteurenbeheerder inschakelen?

Zou het veilig of efficiënt zijn om de ramen van een gebouw met meer dan 10 verdiepingen schoon te maken zonder het nodige gereedschap en de ervaring? Natuurlijk niet. Deze analogie is van toepassing op de vraag waarom een debiteurenbeheerbedrijf ingeschakeld moet worden. En op dit moment waait er een sterkte wind tegen het gebouw (de huidige wereldsituatie). De financiële groei van uw bedrijf hangt af van hoe snel uw klanten hun facturen betalen. Soms ontbreekt het uw onderneming aan de nodige middelen om de groep late betalers actief achterna te zitten, wat onmiddellijke gevolgen heeft voor uw cashflow. Door deze activiteit uit te besteden kunnen openstaande facturen van uw klanten actief worden opgevolgd – wat u tijd en geld bespaart. Kredietmanagementbedrijven zorgen voor continuïteit en kennis van uw debiteurenproces om uw kasstromen te verbeteren.

Deze diensten zijn geen standaarddienst: voor effectief creditmanagement is een op maat gemaakte aanpak essentieel. Aangezien elk bedrijf anders is, met verschillende producten of diensten en verschillende klanten, moet de uitbesteding van uw debiteurenbeheer altijd functioneren als een verlengstuk van uw bedrijf.

U kunt hier meer lezen over debiteurenbeheer in tijden van Corona.

Waarom zou u een incassobureau inschakelen?

Incasso vereist verschillende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en natuurlijk veel ervaring. Onze ervaring leert ons dat incasso in tijden van crisis in veel opzichten anders is dan normaal, maar vooral op het gebied van communicatie. Aangezien CMC een internationaal bedrijf is en we over de hele wereld werken, hebben we al een aantal crises meegemaakt in verschillende regio's en landen. Deze ervaring heeft ons veel inzichten gegeven in geschikte strategieën voor complexere tijden en contexten, zoals die waarin we vandaag de dag leven.

Daarnaast zijn er nog vijf belangrijke redenen om een incassobureau in te schakelen, zoals we in onze vorige blog "5 redenen waarom het verstandig is om een incassobureau in te schakelen" hebben toegelicht:

Juridische bescherming – Er zijn tal van wetten die van toepassing zijn op de incasso-industrie. Het inschakelen van een incassobureau neemt de juridische risico's weg die verbonden zijn aan het zelf proberen te incasseren van schulden.
Succesvol incasseren – Iemand manen tot betaling is meer dan alleen een herinnering sturen. Incassobureaus hebben veel ervaring met het incasseren van onbetaalde vorderingen. Een getrainde professional kent de beste technieken om debiteuren uw facturen te laten betalen.
Flexibiliteit – Incassobureaus bieden vaak de keuze tussen een gestandaardiseerde benadering van uw debiteuren of een aanpak die naadloos aansluit bij de behoeften van uw bedrijf. Dit geldt ook als het gaat om de betalingswijze naar u toe als klant: in de incassowereld worden verschillende betalingsmethoden gebruikt. Sommige incassobureaus bieden hun diensten aan voor een vast bedrag. Anderen werken volgens het ‘No Win, No Fee’-principe. Hierbij ontvangt het incassobureau alleen commissie als het factuurbedrag of een deel daarvan met succes is geïncasseerd.
Documentatie en juridisch advies – Het inschakelen van een incassobureau zorgt voor een goede documentatie van het incassoproces. Wanneer een incassobureau met debiteuren communiceert, wordt dit geregistreerd in hun incassosysteem. Als u in de toekomst besluit een juridisch proces te starten, heeft het incassobureau een goede registratie van elke poging om de vordering te incasseren. Deze documentatie toont de rechtbank dat u zich uitgebreid heeft ingespannen om de vordering buitengerechtelijk te innen.
‘Een stok achter de deur’ – Het inschakelen van een incassobureau zorgt ervoor dat bedrijven u sneller betalen. De statistieken bevestigen dat als een bedrijf door uw toedoen eerder te maken heeft gehad met een incassobureau, zij u in de toekomst op tijd zullen betalen.

"Incasso vereist verschillende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden en natuurlijk veel ervaring. Onze ervaring leert ons dat incasso in tijden van crisis in veel opzichten anders is dan normaal, maar vooral op het gebied van communicatie"

Wanneer zou u een debiteurenbeheer- en/of incassobureau inschakelen?

Bedrijven zijn zich vaak niet bewust van het feit dat als men niet op tijd achter debiteuren aan gaat, de kans dat de schulden worden geïnd kleiner wordt naarmate de tijd verstrijkt. Het is zelfs zo dat de kans dat een commerciële schuld wordt betaald elk halfjaar afneemt met 15% (of 30% per jaar). Voor consumentenschulden daalt deze kans elk halfjaar met 22,5% (jaarlijks 45%). Daarom is het erg belangrijk om een effectief debiteurenbeheer te voeren: om te voorkomen dat achterstallige facturen oninbaar worden.

Samengevat: neem contact op met een debiteurenbeheerbedrijf wanneer uw cashflow wordt beïnvloed door het bedrag aan onbetaalde, achterstallige facturen en als u toekomstige onbetaalde facturen wilt voorkomen. Neem contact op met een incassobureau zodra er een signaal of een risico op wanbetaling is, om te voorkomen dat achterstallige facturen oninbaar worden.

Waarom CMC Worldwide inschakelen?

Wij zijn ervan overtuigd dat, om succesvol te zijn in het incassoproces, het van cruciaal belang is om diepgaande kennis van het debiteurenbeheer te hebben – wat gezien kan worden als een preventieve fase van het inschakelen van een incassobureau. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat ervaring met het incassoproces essentieel is voor een optimaal debiteurenbeheer. Daarom bieden wij bij CMC (Credit Management Company) zowel debiteurenbeheer als incassodiensten aan, waarbij het ene nuttige inzichten geeft voor het andere en vice versa. Voor beide diensten kunnen we met trots rekenen op succesverhalen van gerenommeerde multinationals die ons de verbetering van hun cashflow hebben toevertrouwd. Hun verhalen lees je op onze ambassadeurspagina.

Een andere belangrijke succesfactor is de ervaring van ons meertalige team van credit controllers en incassanten, die wij als één van onze belangrijkste troeven van CMC Worldwide beschouwen. Op het moment dat u ons inschakelt, wordt een gespecialiseerde accountmanager toegewezen aan uw incassodossier. In de meeste situaties kan uw debiteur in zijn eigen taal worden benaderd door één van onze moedertaalsprekers.

Ten slotte maakt onze flexibiliteit het verschil. Bij CMC weten we dat elke klant anders is en dus andere behoeften heeft. Daarom bieden wij naast onze vaste diensten altijd de mogelijkheid om een dienstverlening op maat te creëren die naadloos aansluit bij uw behoeften als onze klant.

Heeft u een vraag over onze dienstverlening of wilt u een dossier bespreken?