Telecom & ICT

Gericht credit control

Credit managers in de landelijke én internationale telecom- en ICT-industrie rekenen op de expertise van CMC. Zowel telecom- als ICT bedrijven versturen maandelijks enorme aantallen facturen, tegen relatief lage bedragen. Denk bijvoorbeeld aan terugkerende abonnements- of onderhoudskosten. Dat vraagt om segmentatie in het debiteurenbeheer; een zzp’er behandelt u nu eenmaal anders dan een multinational, ongeacht of het een partij is die voor het eerst bestelt of al jaren klant is. Wij voorzien in deze behoefte aan segmentatie met gericht credit control. Daarin maken we per debiteur onderscheid in bijvoorbeeld de frequentie van gesprekken, het aanmaningsproces of de intensiteit van de opvolging.

Segmenteren en incasseren

Onze aanpak van credit control kunnen we baseren op een eindeloos aantal factoren, zoals regio, risico (high risk/low risk), omzet, klantportefeuille of een combinatie van factoren. Wij bieden assistentie over het hele debiteurentraject, vanaf het moment van het versturen van de factuur. Daarvoor stellen we een workflow op om elke debiteur binnen de credit control-fase de aandacht te geven die hij verdient. Uiteraard mikken we daarbij wel op een zo laag mogelijk DSO (Days Sales Outstanding; de tijd die bij een crediteur gemiddeld verstrijkt tussen facturering en betaling). Indien nodig kan onze credit control-dienst bij het uitblijven van betalen naadloos overgaan in onze incassodienst.

Heeft u een vraag over onze dienstverlening of wilt u een dossier bespreken?