Training

Meer rendement uit uw medewerkers

Effectief debiteurenbeheer vergt meer dan geavanceerde software en goed ingerichte processen. Het vraagt ook om investeringen in de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Op dat persoonlijke niveau valt bij veel organisaties nog de nodige winst te behalen. Vaak heeft het investeren in de mensen niet genoeg prioriteit gehad ten aanzien van het investeren in systemen of processen.

Daarnaast zien wij ook dat debiteurenbeheer een taak kan zijn welke medewerkers ‘erbij doen’. Maar een goede receptionist of administratief medewerker is niet automatisch ook een goede debiteurenbeheerder. Hoe pak je een telefoongesprek met een debiteur aan? Welke verweren heb je wanneer een debiteur het niet eens is met je verhaal? Hoe herken je een smoes en hoe ga je ermee om? Deze en vele andere vragen komen aan de orde in onze doeltreffende in-company trainingen.

"Onze trainingen bestaan altijd uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte waarin de cursisten de geleerde theorie toepassen in praktijksimulaties en elkaar feedback geven."

Doordacht maatwerk in scholing

Een CMC-trainingstraject begint altijd met een nulmeting, want elke organisatie is anders. We inventariseren werkprocessen en individuele capaciteiten. Door deze gegevens te koppelen aan de doelstellingen van het management, komen we tot een trainingsprogramma op maat. Onze trainingen bestaan altijd uit een theoretisch gedeelte en een gedeelte waarin de cursisten de geleerde theorie toepassen in praktijksimulaties en elkaar feedback geven. Wat deze sessies extra productief maakt, is dat er vaak nuttige informatie aan het licht komt, bijvoorbeeld over hoe medewerkers aankijken tegen bepaalde processen en afspraken binnen de organisatie. Maar het belangrijkste is toch het educatieve effect: wij trainen niet-gespecialiseerde medewerkers tot slagvaardige debiteurenbeheerders.

Heeft u een vraag over onze dienstverlening of wilt u een dossier bespreken?

Wat klanten zeggen over CMC

Onze beste ambassadeurs zijn de klanten voor wie wij elke dag het beste van onszelf geven. Trots zijn we dan ook dat 90% van deze klanten op aanbeveling bij ons terecht is gekomen.

"We hebben de training ervaren als een eye-opener over hoe we met onze incassodossiers moeten omgaan. We blijven samenwerken met CMC omdat we ze ervaren als zeer professioneel en met veel kennis op het gebied van facturering en het incasseren van openstaande vorderingen."