Verschillende incassobenaderingen: agressief of assertief?

Wellicht kent u het stereotype beeld dat bestaat van incassanten en incassobureaus in het algemeen: taaie mannen die mensen zeer agressief opbellen en in sommige gevallen zelfs aankloppen en dreigementen gebruiken. Meestal is het motto voor deze stereotype incassobureaus ‘het doel heiligt de middelen’. Met andere woorden, het maakt voor hen niet uit hoe de schuld wordt geïnd – als deze maar wordt geïnd. Maar bestaan deze stereotypes wel echt? En wat is de benadering van CMC richting debiteuren? Lees snel verder om antwoorden op deze vragen te vinden.

Bestaan deze stereotypen wel echt?

Het korte antwoord is ja: er zijn enkele incassobureaus die uitsluitend of voornamelijk met de agressieve aanpak werken. Zoals in de meeste branches zijn er altijd bedrijven die met andere waarden en ethische standaarden werken. Deze bedrijven kunnen verschillende redenen hebben voor hun agressieve benadering: het type klanten, het type debiteuren, eisen van het management, de aard van de schuld, en de omgeving, zoals wetten in een bepaald land of de cultuur. Voor ons is het belangrijk dat u weet dat deze agressieve aanpak bestaat, maar dat het niet de enige optie is – en het is zeker niet onze aanpak.

Wat is de benadering van CMC richting debiteuren?

Zoals we eerder hebben uitgelegd in onze blogs over incasso, werken we bij CMC met een 100% maatwerk aanpak. Dit betekent dat we ons volledig aanpassen aan de behoeften en de context van onze klanten – allemaal met als doel om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te incasseren. Tijdens dit proces streven we er altijd naar om de relatie tussen onze klant en hun debiteur te behouden of te herstellen. Daarom willen wij onze klant, hun business en de oorsprong van de schuld volledig begrijpen voordat we het incassoproces starten. Ook is het voor ons van belang om te weten of er nog een bestaande en mogelijk toekomstige zakelijke relatie met de debiteur is. In dat geval zal onze aanpak compleet anders zijn.

"Onze incassanten handelen op een strikte en assertieve – niet te verwarren met agressieve – manier om te bereiken dat de wanbetaler zijn schulden zal betalen"

Onze klant wil zijn debiteur als klant behouden

Wanneer onze klant de zakelijke relatie met hun debiteur wil beschermen of herstellen, zal onze houding tijdens het hele proces vrij diplomatiek en met een onderhandelende insteek zijn. We proberen te begrijpen waarom de debiteur de factuur of facturen niet heeft betaald – maar tegelijkertijd gebruiken we onze tools en technieken om de urgentie van betaling te benadrukken zodat we het resultaat boeken dat onze klant en wijzelf verwachten. Vaak hebben debiteuren de extra druk van een incassobureau nodig om prioriteit te geven aan de achterstallige rekeningen.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is wat er in 2020 gebeurt: veel bedrijven hebben financiële complicaties gehad en daardoor moeite om prioriteit te geven aan het betalen van hun schulden. Bij CMC hebben we uitstekende resultaten geboekt voor onze klanten die de zakelijke relatie met hun debiteuren willen behouden, maar die tegelijkertijd hun facturen zo snel mogelijk betaald willen krijgen zonder verdere vertraging.

Onze klant wil zijn debiteur niet als klant behouden

Als onze klant de zakelijke relatie met hun debiteur niet wil beschermen of herstellen, is onze houding veel strikter. Het is vaak te wijten aan terugkerende vertrouwensbreuken, slechte ervaringen of het verliezen van contact waardoor onze klant de zakelijke relatie met de wanbetaler beëindigt. Bij CMC geloven we in gerechtigheid en voelen we de pijn van onze klanten in deze situaties alsof het de onze is. Onze incassanten zullen op een strikte en assertieve – niet te verwarren met agressieve – manier handelen, zodat de debiteur zijn schulden betaalt. Wij doen wat nodig is om resultaten te behalen binnen de wetgeving die van toepassing is. Als dat betekent dat we 10 keer per dag moeten bellen, een bedrijfsbezoek moeten plannen, een ontmoeting moeten organiseren tussen onze directeur en de directie van de debiteur, dan doen we dat: ons motto is niet voor niets ‘alles wat nodig is om de klus te klaren’. Als incasso op maat ons íets heeft geleerd, dan is het wel om de business van onze klant te begrijpen en de cultuur, het land, de taal en de mentaliteit van hun debiteuren te kennen om de facturen betaald te krijgen.

Uitzonderlijke gevallen

Uiteraard kunnen er bijzondere situaties zijn bij het innen van een schuld, zoals het volledig verliezen van contact met de wanbetaler terwijl deze zich in een afgelegen land bevindt. In zulke gevallen staan creativiteit en doorzettingsvermogen centraal. Bij CMC zorgen we ervoor dat we alles doen wat nodig is om te leveren – ongeacht beperkingen, uitdagingen en moeilijkheden.


Als u meer wilt weten over onze verschillende benaderingen of de beste aanpak voor uw situatie wilt bespreken, neem dan contact met ons op om uw dossier samen door te nemen.