Wanneer moet ik een aanmaning versturen?

Als een klant niet betaalt binnen de betalingstermijn, is een aanmaning versturen een logische vervolgstap. Wanneer u deze kunt versturen wordt voorgeschreven door de wetgeving. Het juiste moment is echter cruciaal om de slagingskans te vergroten. Maar wat is dan het beste moment om een aanmaning te versturen? U leest het hier.

Eerste aanmaning versturen

Voordat u een incassobureau inschakelt, is het gebruikelijk om eerst een ingebrekestelling te sturen naar uw klant. Een ‘ingebrekestelling’ is een ander woord voor het gebruikelijke ‘aanmaning’. Hiermee laat u aan uw klant weten dat uw factuur onverhoopt nog niet is betaald binnen de wettelijke betalingstermijn en dat u alsnog betaling verwacht. Gemiddeld sturen bedrijven één tot drie betalingsherinneringen naar klanten die de factuur nog niet hebben betaald. Veel bedrijven weten echter niet wat de wet hierbij voorschrijft.

Aanmaning naar Nederlandse consument

Volgens de Nederlandse wetgeving is er een verschil tussen zakelijke en particuliere klanten. Bij een consument dient u als leverancier van een dienst of product zich te houden aan de regels van de Wet Incassokosten (WIK). Dat betekent dat u eerst een laatste aanmaning moet versturen naar uw klant. Hierin geeft u uw klant veertien dagen de tijd om alsnog te betalen, zonder dat er bijkomende incasso- en/of rentekosten worden berekend. Pas als er na deze veertien dagen nog niet is betaald, kunt u de vordering ter incasso overdragen aan een incassobureau.

Aanmaning naar Nederlands bedrijf

Wanneer uw klant een andere onderneming is, hoeft u zich niet aan de wettelijke regels van de WIK te houden. U mag direct nadat de wettelijke betalingstermijn van uw factuur is verstreken uw onbetaalde facturen overdragen aan een incassobureau. Een laatste aanmaning of een betalingsherinnering is niet verplicht voor vordering, maar wel gebruikelijk. Het kan tenslotte zo zijn dat uw factuur per abuis aan uw klant zijn/haar aandacht is ontsnapt. Het is daarnaast aan te raden dat u zelf altijd eerst nog even met uw klant belt en vraagt waarom er nog niet is betaald. Mogelijk gaat het om een misverstand of zijn er problemen die snel opgelost kunnen worden.

Aanmaning naar bedrijf in het buitenland

In het buitenland gelden vaak andere regels op het gebied van aanmaningen versturen. In sommige landen is het niet eens toegestaan om meerdere aanmaningen te sturen. Vraag daarom altijd advies van een internationale incassospecialist bij het versturen van aanmaningen naar buitenlandse debiteuren.

Heeft u een vraag over onze dienstverlening of wilt u een dossier bespreken?